Zorg

Beroepen binnen de zorg zijn heel ruim. Hieronder volgt een lijst die geenszins volledig is.

Verpleegkundige

Een verpleegkundige is iemand die beroepshalve patiënten verpleegt. Een Verpleegkundige ondersteunt iemand bij het ondergaan van een medische behandeling en ziet er op toe dat de patiënt tijdens deze behandeling goed verzorgd en begeleid wordt. De taken van een Verpleegkundige zijn divers en afhankelijk van de werkplek. Het wassen en aankleden van patiënten, infusen aanbrengen of wonden verhelpen zijn slechts enkele voorbeelden. Een Verpleegkundige mag ook medicijnen toedienen.  Naast de eigen werkzaamheden heeft een Verpleegkundige ook ondersteunende taken bij onderzoeken van artsen en verleent de Verpleegkundige nazorg aan de patiënt. Er zijn verschillende specialisaties binnen de verpleegkundig:

Diabetes
Eerste hulp bij Ongevallen
Intensive care
Operatiekamer
Verloskunde

 

(Zieken)verzorgende

Een ziekenverzorgende ondersteunt de verpleging in verpleeg- en ziekenhuizen. Als ziekenverzorgende biedt je extra steun met betrekking tot de persoonlijke hygiëne van de patiënt (wassen, douchen, tanden poetsen), het verrichten van dagelijkse bezigheden (aankleden, eten, in en uit bed komen), huishoudelijke taken (hieronder vallen soms ook boodschappen doen of op kinderen passen) en eenvoudige verpleegkundige taken zoals het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het toedienen van medicijnen.

Bronnen: Wikipedia, De Nationale beroepengids, Groot Van Dale