Medisch

Beroepen binnen de medische sector zijn heel ruim. Hieronder volgt een lijst die geenszins volledig is.

Apotheker

Een apotheker, ook wel aangeduid als farmaceut, is een deskundige op het gebied van geneesmiddelen. In Nederland en België is de titel apotheker beschermd door de wet. In België is een apotheker de enige die geneesmiddelen (die op recept of voorschrift worden verstrekt) mag afleveren. In een apotheek kunnen ook apothekersassistenten werken. Deze assistenten stellen de op een recept voorgeschreven middelen ter hand aan patiënten (klanten) onder toezicht van een of meerdere apothekers.

 

(Huis)arts

Een arts, dokter of geneesheer (Latijn: medicus) is een persoon die gerechtigd is de geneeskunde te beoefenen. Artsen kunnen in verschillende branches werken, bijvoorbeeld de huisarts heeft een eigen polikliniek of werkt samen met anderen, waar hij/zij patiënten dagelijks ontvangt voor behandeling. De sportarts daarentegen richt zich volledig op sportgerelateerde kwalen en/of medische problemen. De bedrijfsarts werkt meestal in/voor een bedrijf en behandelt werknemers van dat bedrijf. ziekenhuisarts werkt in het ziekenhuis, alwaar hij/zij patiënten behandelt.

 

Medische specialisten

Een medische specialist is een arts die zich na de algemene geneeskunde opleiding verder heeft gespecialiseerd. De lijst van specialisatie is ruim. Carrièrenieuws.com zal de verschillende specialismen binnenkort helemaal uitwerken. Alvast de lijst:

 • Anesthesiologie
 •  Cardiologie
 •  Cardio-thoracale chirurgie
 •  Dermatologie en venerologie
 •  Heelkunde (chirurgie)
 •  Interne geneeskunde
 •  Keel- neus- oorheelkunde
 •  Kindergeneeskunde
 •  Klinische biologie
 •  Klinische genetica
 •  Klinische geriatrie
 •  Longziekten en tuberculose
 •  Maag-darm-leverziekten
 •  Medische microbiologie
 •  Neurochirurgie
 •  Neurologie
 •  Nucleaire geneeskunde
 •  Obstetrie en gynaecologie
 •  Oogheelkunde
 •  Orthopedie
 •  Pathologie
 •  Plastische chirurgie
 •  Psychiatrie
 •  Radiologie
 •  Radiotherapie
 •  Reumatologie
 •  Revalidatiegeneeskunde
 •  Spoedeisende geneeskunde
 •  Stralingsarts
 •  Urologie 

Bronnen: Wikipedia, De Nationale beroepengids, Groot Van Dale