De University of Cambridge ESOL Examination

University of Cambridge ESOL Examination is een serie van examens die de beheersing van de Engelse taal toetst van personen die Engels niet als moedertaal spreken. ESOL staat voor English for Speakers of Other Languages. Wereldwijd nemen jaarlijks twee miljoen mensen deel aan de examens. Het examen wordt in meer dan 130 landen afgenomen. Er zijn verschillende examens voor verschillende doelgroepen. Zo omvat het ESOL: examens in algemeen Engels, Engels op academisch niveau en Engels voor gebruik in het zakenleven. Daarnaast voorziet ESOL in examens om een bevoegdheid tot leraar Engels te behalen.

Voor meer informatie bezoek de officiële website