HBO

Hoger Beroepsopleidingen

Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs
Dit instituut biedt de volgende opleidingen:
–    Sociaal Cultureel Vormingswerk
–    Journalistiek
–    Beeldende Kunst

Voor meer informatie bezoek de website van dit instituut.


Boshuizen Trainingen en Consultancy
Dit instituut biedt twee bacheloropleidingen:
–    Bachelor bedrijfskunde
–    Bachelor Human Resource Management

Voor meer informatie bezoek de website van dit instituut.


Het Elsje Finck-Sanichar College (C.O.V.A.B.)
Het Covab is een instelling voor het verpleegkundige beroepsonderwijs in Suriname, welke er naar streeft haar studenten volledig toe te rusten om hun toekomstig beroep zo goed mogelijk inhoud te geven. Covab biedt ook post basis opleidingen na de opleiding Verpleegkunde. De post basisopleidingen zijn geen jaarlijkse terugkerende opleidingen, maar worden afhankelijk van de aangeven behoefte hiervoor opgestart.

 – Praktijkbegeleiding
 – Schoolnurse
 – Diabetes verpleegkunde
 – HIV Verpleegkunde
 – Intensive Care / CCU verpleegkunde
 – Dialyse Verpleegkunde
 – Oncologie verpleegkunde
 
Bachelor opleidingen:
 – Leraar verpleegkunde
 – Ziekenhuis management
 – Management voor gezondheidwerkers

Voor meer informatie bezoek de website van het Covab betreffende de opleidingen, duur, structuur van de trajecten, toelatingseisen et cetera.  

IBW University of Applied Sciences
–    Mining & Resource Engineering
–    The Associate and Bachelor Degree Accountancy
–    Financieel Management
–    Marketing Management
–    Tourism & Leisure Management
–    Business and Law
–    Human Resource Management
–    Bedrijfskundige Informatica
Voor meer informatie over toelatingseisen, duur en financieringsmogelijkheden bezoek de website.

Het Instituut voor de Opleidingen van Leraren (IOL)
Dit instituut leidt competente leraren op voor het voortgezet onderwijs. De volgende vakken worden er gedoceerd:
Geschiedenis
Muziek
Spaans
Natuurkunde
Beeldende Vorming
Lichamelijke opvoeding
Pedagogiek Bsc
PG-Extern
Biologie
Aardrijkskunde
Economie
Engels
Health Education B.Sc.
Logopedie
Nederlands
Wiskunde

Voor meer informatie bezoek de website.


Het Opleidingscentrum voor Jeugdtandverzorging
Deze opleiding leidt jeugdtandverzorgers Hbo-niveau op. De opleiding duurt 3 jaar en is een dagopleiding.

 Om tot de Opleiding toegelaten te worden moet de student:
• in het bezit zijn van minimaal een HAVO-diploma of daaraan gelijk gesteld met de vakken biologie en scheikunde,
• een overgangsbewijs van 5e naar 6e klas VWO met hetzelfde pakket overleggen,
• niet ouder zijn dan 25 jaar en
• over de Surinaamse nationaliteit beschikken

Voor meer informatie betreffende de opbouw van de opleiding bezoek de volgende website.


Het Polytechnic College – Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs in Suriname
De stichting Polytechnic College Suriname (PTC) is een deeltijd avond opleiding en biedt beroepsgerichte technische opleidingen op hoger niveau aan. De opleidingen zijn als volgt:
–    Elektrotechniek
–    Hoger Laboratorium Onderwijs
–    Informatie- & Communicatie Technologie
–    Infrastructuur
–    International Agribusiness
–    Werktuigbouwkunde
–    Pre-propedeuse voor de agrarische studierichting

Voor meer informatie bezoekt de website.


University of Applied Science and Technology Suriname (Unasat)
School of Management and Economics
Zij biedt de volgende opleidingen:
–    Bedrijfseconomie
–    Communicatiemanagement
–    Bedrijfskunde (Management, Economie en Recht)
–    Accountancy

Voor meer informatie bezoek de website.

Voor additionele informatie betreffende de opleidingen, duur, structuur van de trajecten, toelatingseisen et cetera kan je langslopen bij het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15 te Paramaribo. Bellen is ook mogelijk: 473478/476005/474255. Om je beter van dienst te zijn zal Carrierenieuws.com binnenkort uitgebreide toelichting van de afstudeerrichtingen geven.