De sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief ook bekend als de motivatiebrief heeft een vaste indeling. Met een goede structuur en logische opbouw kan je al behoorlijk opvallen bij de lezer. Hou de brief kort, bondig, zakelijk maar tegelijkertijd persoonlijk. De brief mag best een A4’tje zijn bestaande uit drie tot vier alinea’s met een inleiding, kern en slot.

 

Het is belangrijk dat je op dat A4’tje aangeeft, waar je de vacature hebt gelezen, je kwaliteiten voor de baan, je interesse om te werken in het bedrijf of organisatie en je wens uitgenodigd te worden voor een persoonlijk onderhoud. Eerlijk is een vuistregel. Overdrijf je kwaliteiten en ervaring niet. Vroeg of laat kan dit in je nadeel vallen.

 

Handige tips:

  • Gebruik de computer. Een geschreven brief is niet meer van deze tijd.
  • Schrijf je brief zo helder en overzichtelijk mogelijk. Wees verzekerd dat de belangrijkste punten vermeld zijn en dat de hoofdzaken opvallen.
  • Hou de brief op maximaal een A4’tje. Past de brief niet op een kantje? Schrijf de volgende alinea op een tweede vel.
  • Té zelfverzekerd overkomen is niet goed. Doe geen overmoedige pogingen om op te vallen. Maar onzekerheid ook niet. Gebruik geen woorden als 'misschien' of 'een beetje'.
  • Vermijd taalfouten. Lees de tekst zelf hardop voor en laat die vervolgens ook door iemand anders lezen.
  • Vermijd woorden als “men”. Spreek de ontvanger restreeks aan met u. tutoyeren is ook mogelijk, maar doe dit alleen als je zeker weet dat dit past binnen de bedrijfscultuur.
  • Voorkom langdradigheid. Maak de alinea’s niet langer dan drie of vier zinnen. Dit houdt de brief overzichtelijk en beknopt;
  • Vermijd voegwoorden en ingewikkelde zinsconstructies. Laat voegwoorden zoals nog, dus, ook, eens, toch, nu, al zelfs et cetera achterwege.
  • Gebruik geen overdreven moeilijke woorden en afkortingen. Moeilijke woorden komen vaak geforceerd over.
  • Loop niet op de zaken vooruit. Laat zaken als salaris, auto van de zaak en dergelijke buiten de brief.

 

Toch afgewezen? Vraag dan per mail of telefonisch om uitleg. Leerzaam voor de volgende keer.