De curriculum vitae

CV is de afkorting van curriculum vitae, wat zoveel betekent als levensloop. Curriculum betekent 'loop' en vitae 'van het leven'. De cv is een visitekaartje. Op basis van je cv beslist de werkgever of hij jou uitnodigt voor een gesprek.

De opbouw van een cv ziet er als volgt uit:

 

Personalia

Schrijf hieronder je persoonlijke gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijbewijs, nationaliteit, geboortedatum en -plaats en eventueel burgerlijke staat.

 

Studies en opleidingen

Vermeld hier je opleidingen en de daaraan gekoppelde onderwijsinstellingen. Geef aan of je een diploma hebt behaald. Indien niet, vermeld tot welk leerjaar je hebt gevolgd.

 

Werkervaring

Som je ervaring op van (bij)baan, stage, vakantie- en vrijwilligerswerk. Benoem per werkervaring de werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Heb je internationale ervaring opgedaan, vermeld dit ook en het liefst onder een aparte rubriek.

 

Talenkennis

Voeg deze rubriek enkel toe als je meerdere talen kent. Geef aan hoe goed je een taal kent (basiskennis, goede kennis, heel goede kennis, moedertaal).

 

Computerkennis

Vermeld duidelijk met welke specifieke programma's of toepassingen je kan werken.

 

Vaardigheden

Vermeld hier je competenties die relevant zijn voor de job waarnaar je solliciteert. Onderbouw deze vaardigheden met concrete voorbeelden en feiten.

 

Hobby’s

Je hobby’s geef je hier aan.

 

Referenties

Referenties zijn mensen met wie je eerder hebt samengewerkt. De toekomstige werkgever kan hen eventueel contacten om meer over jou te weten te komen. Vermeld functie, telefoonnummer en het bedrijf van je referent.

Tips:

  • Een goed cv bestaat uit maximaal 2 pagina’s.
  • Pas je cv steeds aan bij nieuwe sollicitaties. Leg de focus op ervaringen en competenties die het best passen bij een bepaald bedrijf.
  • Een goed cv is beknopt, overzichtelijk, helder en concreet.
  • Voorkom spel- en taalfouten en ongebruikelijke afkortingen.
  • Zorg ervoor dat je niet vervalt in jargon. Bijvoorbeeld bij de taakomschrijving van vorige jobs.
  • Plaats hoofdletters en leestekens waar dit nodig is.
  • Laat je cv nalezen door iemand anders.