Het Erik Bleumink Fonds – iets voor jou?

Jun 17, 2014 by

Het Erik Bleumink Fonds – iets voor jou?

Had je eerder gehoord van het Eric Bleumink Fonds (EBF)? Dit fonds verstrekt beurzen aan talentvolle studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden. Dankzij deze beurs kunnen zij zich verder ontplooien als persoon en een leidende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun eigen land. Sinds 2000, het jaar van oprichting, heeft het EBF al bijna vijftig beurzen toegekend. Bijna vijftig jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen hebben zo een aanvullende studie kunnen volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier maakten ze kennis met de voor ons zo ‘gewone’ academische cultuur, de echte wetenschappelijke bibliotheken, de internationale contacten. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken.

Lijkt het iets voor jou? Lees hier meer over het fonds en over de professor naar wie het fonds is genoemd.

Wilt u contact opnemen:
Erik Bleumink Fonds RUG, Afd. Internationale Samenwerking, Postbus 72, 9700 AB Groningen
E: bleumink@rug.nl en scholarship@rug.nl (alleen voor informatie over een beurs).
W: www.rug.nl/bureau/expertisecentra/aenf/bleumink/aanvragen

Voorwaarden: een deel van de studie moet op de Rijks Universiteit Groningen (RUG) plaatsvinden, de universiteit van de aanvragen moet een band hebben met de RUG, de studie moet bijdragen aan verbetering van het niveau van de wetenschappelijke expertise in het land van herkomst van de aanvrager. Aanvraagprocedure: aanvraagformulier en uitgebreide reglementen op de website.

Bijzonderheden: kandidaten die gesteund worden door een instituut dat een samenwerkingsverband heeft met de RUG hebben de voorkeur.

Bron: De Rijksuniversiteit Groningen

Related Posts

Tags

Share This

468 ad