Nationaal

Een beurs is een hoeveelheid geld, meestal een schenking, die wordt toegekend door een geldgevende instantie aan een specifiek iemand zodat die persoon een bepaalde scholing kan volgen, of een van tevoren gedefinieerd onderzoek kan uitvoeren.

Verschillende organisaties in Suriname geven studiefinanciering aan studenten. De inhoud en vorm en voorwaarden verschillen nogal van organisatie. Hieronder een overzicht van de beschikbare beurzen:

Firm performance scholarship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door wie

Het consultancybureau Firm Engineering.

Voor wie

Eerstejaarsstudenten op de Faculteit van Technische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname

 

Doel

Het stimuleren van uitmuntende prestaties en de aanwas aan goede ingenieurs in de branche te bevorderen.

 

Toewijzing

De scholarship wordt verloot onder studenten met de hoogste cijfers voor de vijftien vakken van het eerste studiejaar.

Voor meer informatie bezoek de website

Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat

- Informatie m.b.t. studiemogelijkheden in binnen- en buitenland

– Informatie over nationale studietoelagen en internationale studiebeurzen en      implementatie van beurzen

– Verklaringen i.v.m. aanvragen studievisum

– Evaluatie buitenlandse diploma’s en opleidingen i.v.m. voortzetting studie en/of    sollicitaties in Suriname

Adres:

Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: 476005 / 473478 / 474255

Klik hier voor een folder van het BOS.

Kersten Holding Maatschappij studiebeurs Door wie

 

De Stichting Studiefonds Kersten

Voor wie

Minderbedeelde jongeren die een opleiding willen volgen aan een Surinaamse

instelling voor hoger onderwijs en dit niet op eigen kracht kunnen bekostigen. De reden hiertoe is omdat Kersten de mening is toegedaan dat onderwijs de basis vormt voor duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede.

Voor meer informatie bezoek de volgende link

Surinaamse Bierbrouwerij Scholarship Progam Door wie

 

De Surinaamse Brouwerij NV 

Voor wie

Jongeren tussen de 17 en 25 jaar die in Suriname of in het buitenland een HBO, Universitaire of Post Graduate opleiding willen volgen.

Voor de voorwaarden bezoek de website

VOS, HBO en de ADEK beurs of studietoelage Degenen die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van een studietoelage/beurs worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld zulks te doen. Het gaat hierbij om studenten van het Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau, Hoger Beroepsopleidingen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De periode waarin dit kan, wordt via de media en onderwijsinstituten bekend gemaakt.

 

 

Alle informatie betreffende de criteria en benodigde stukken behorende bij de aanvraag, staan genoteerd in de toelichting. Ingevulde formulieren inclusief overige documenten moeten ingeleverd worden bij Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (BOS) aan de Jesserunstraat. Hier kan men ook nadere informatie verkrijgen.

Klik hier om de toelichting te downloaden.

De hierboven vermelde informatie biedt geenszins een volledig overzicht van nationale studiebeurzen in Suriname. Updates zullen continue worden geplaatst.